אופן הגשת מאמרים למערכת

מערכת כוורת  תקבל (לאחר תהליך שפיטה) מאמרים ויצירות  לפרסום.

על המאמרים להיות בהיקף של כ- 2000 מילים, בתוספת תקציר בן כ- 30 מילים, עד שישה פריטים ביבליוגרפיים מלאים (שם המחבר, שם הספר, שנת פרסומו, שם ההוצאה ומקומה, ללא הערות שוליים), ברוח ארבעת עקרונות ה"אני מאמין" של כוורת. נשמח לקבל גם מאמרי תגובה.

ISSN: 2225-4846

Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!