האם הערכת היופי מולדת או תלויה בתרבות?

  • יערית בוקק-כהן email

גליון 6, עמ' 8, ינואר 2003

ISSN: 2225-4846

Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!